in

Dit betekent het als je een “M” in je handpalm hebt

Handlezen bestaat al zolang als ik me kan herinneren en schijnt dus ook al 4.000 jaar gedaan te worden. De Egyptenaren maakten er al gebruik van om het verleden en de toekomst van mensen te zien. Zelfs Alexander de Grote zou de techniek onder de knie hebben gehad om het karakter van zijn officieren te kunnen beoordelen en ook Julius Caesar zou een grote handlezer geweest zijn.

In de 18e eeuw kon men aan de Duitse universiteiten zelfs “handleeskunde” studeren. Of dit ernstige wetenschap of onzin is, moet iedereen voor zichzelf uitmaken!

De levenslijn (A)
handA
Hoewel deze lijn de levenslijn noemt, vertelt ze, helaas, niet alles over onze levensverwachting. Het geeft informatie over hoe gezond en vitaal we wel zijn. Als de lijn breed is, is de persoon niet vatbaar voor ziektes. Als de lijn echter zeer fijn is, wijst dit erop dat je meer vatbaar voor ziektes bent. Grote veranderingen in je levensstijl of een ernstige ziekte komen tot uiting in een onderbroken levenslijn.

De hoofdlijn (B)

Als je een sterk geaccentueerde hoofdlijn hebt, wil dit zeggen dat je intelligent bent en veel talent hebt. Als de hoofdlijn kronkelt, wijst dit op creativiteit en een rijke fantasie. Hoe dieper de hoofdlijn, hoe beter je geheugen. Als je hoofdlijn verbonden is met je hartlijn dan leid je een evenwichtig leven. Als de twee lijnen van elkaar gescheiden zijn dan ben je een koppig iemand die graag risico’s neemt.

De lijn van het lot (C)

De lijn van het lot laat zien hoezeer je bestand bent tegen invloeden van buitenaf. Als de lijn lang is dan is de kans groot dat je in het leven zal slagen want dan weet je al heel vroeg wat je precies wilt in het leven. Als de lijn echter kort is, wijst dit op een late onafhankelijkheid en een lange ontdekkingsfase in het leven. Een onderbroken lijn duidt erop dat je leven aan grote veranderingen onderhevig is.

De hartlijn (D)

Dit verwijst naar het emotionele leven van de persoon. De hartlijn geeft ons informatie over de liefde, relaties en seksualiteit. Als deze lijn breed en continu is dan wijst dit op een stabiele relatie met je partner en een vurige liefde. Maar als deze lijn echter onderbroken wordt, dan wijst dit op een ontrouwe partner of vele teleurstellingen in de liefde. Hoe roder en dieper deze lijn, hoe gepassioneerder je bent.

De “M” in de handpalm

Mensen waarbij de levens-, hoofd- en hartlijn een M in de handpalm vormen, zijn volgens de handleeskunst zeer bijzondere mensen. Het zijn mensen met bijzondere talenten en een sterke intuïtie. Jij kunt je perfect in andere mensen inleven en weet meteen wanneer er iemand liegt. Verder ben je zeer creatief en vind je voor elk probleem een oplossing. Deze mensen zijn doorgaans tot grootste dingen in staat.

Kijk eens rond in je omgeving en probeer de handen van mensen te lezen om wat meer over ze te weten te komen! DEEL dit bericht met al je vrienden en familie als jij gelooft in de kunst van het handlezen!

Man redde zijn moeizame huwelijk met één bijzondere vraag aan zijn vrouw

Dit gebeurt er in je maag met een cheeseburger van McDonald’s