[mashvideo]

Leegstaande V&D panden worden Asielzoekerscentrums, dat zou bevestigd zijn door de V&D zelf. Het is mogelijk, vertelde V&D woordvoerder Edwin van Wijk. Of alle andere hiermee akkoord gaan, is nog de vraag. Hoogstwaarschijnlijk zien we binnenkort in alle leegstaande V&D panden AZC’S.

v&d azsiel

Het bestuur van de gemeente Breda wil vanaf oktober 2016 400 asielzoekers gaan huisvesten in het belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Het gaat om de vluchtelingen die nu verblijven in De Boschpoort. Dat heeft wethouder Alfred Arbouw vrijdagochtend bekendgemaakt. De opvang duurt vijf jaar.

Het asielzoekerscentrum in de voormalige gevangenis sluit in oktober definitief de deuren. De gemeente wil afspraken met omwonenden en het COA hierover nakomen. Uit een onderzoek naar mogelijke locaties is het belastingkantoor in beeld gekomen. De Belastingdienst verhuist deze zomer naar kantoren in het nieuwe station in Breda, waardoor het pand dan beschikbaar komt.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft twee weken terug in een besloten bijeenkomst aangegeven het eens te zijn met de keuze voor het belastingkantoor. Ook andere locaties waren in beeld. Onder meer De Klokkenberg en het kloostercomplex aan de Seminarieweg in Bavel. Deze plekken vielen af omdat ze te ver van voorzieningen verwijderd zijn.

Informatiebijeenkomst
De wens van het COA om vluchtelingen op te vangen in de Boschpoort, heeft in 2014 geleid tot veel vragen en bezorgdheid in de stad. Uit onderzoek blijkt volgens het college dat de opvang hier goed verloopt. “Het college, de gemeenteraad en het COA vinden het belangrijk dat de opvang van vluchtelingen verantwoord en beheersbaar kan plaatsvinden voor zowel de tijdelijke bewoners van het azc als voor de inwoners van Breda”, staat in een persverklaring.

De gemeente organiseert daarom op 12 maart een besloten informatiebijeenkomst voor omwonenden. Tijdens die bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en het COA aanwezig om vragen te beantwoorden. Bewoners, bedrijven en instellingen in de directe omgeving ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Op basis van de uitkomsten van de informatiebijeenkomst op 12 maart en de vergadering van de commissie Maatschappij op 16 maart volgt een bestuursovereenkomst tussen COA en de Gemeente Breda waarin de afspraken worden vastgelegd. Bijvoorbeeld over de duur van de opvang, het maximum aantal vluchtelingen en afspraken over de samenstelling van de vluchtelingen.

Mannen, vrouwen en gezinnen
De samenstelling is van de asielzoekers in de nieuwe opvang is gemengd: dat betekent stellen, gezinnen met kinderen en alleenstaande mannen, aldus het college.

Het belastingkantoor is aangeboden aan het COA. Als die instantie akkoord gaat, moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor een functiewijziging. Voor de vergunningsprocedure gelden de reguliere mogelijkheden voor het maken van bezwaar op een functiewijziging: binnen acht weken wordt een besluit genomen en vervolgens is er zes weken gelegenheid om bezwaar te maken.

Na verlening van de vergunning, start het COA met de verbouwing. Daarna verhuizen de asielzoekers in fases van azc de Boschpoort naar het azc in het belastingkantoor. Het is de verwachting dat de eerste bewoners in het najaar hun intrek kunnen nemen aan de Gasthuisvelden.bekijk hieronder de allereerste vroom en dreesman reclame